Đời sông - Xã hội

  • "Quy hoạch hạ tầng giao thông Việt Nam khá dở"
    Các chuyên gia đánh giá quy hoạch hạ tầng giao thông Việt Nam hiện nay quá dở, dẫn tới tình trạng thời gian qua, mặc dù số tiền đổ vào đầu tư xây dựng cơ sơ hạ tầng giao thông không hề nhỏ nhưng hiệu quả đạt được lại chưa như mong đợi.
  • Giao thông Việt Nam: Vì sao tốn vốn “khủng” mà vẫn lạc hậu?
    "Dù phải huy động nguồn vốn rất lớn so với thế giới, nhưng hệ thống giao thông Việt Nam vẫn đang rất lạc hậu. Đó là hệ quả tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải và lãng phí. Một số nguồn vốn đang rất đắt đỏ".