Thông tư số 17 Bộ Xây dựng ngày 18/11/2014

   

  Thông tư 17/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 07/2013/TT-BXD ngày 15/05/2013 và Thông tư 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

   

  Số văn bản 17
  Ký hiệu văn bản 2014/TT-BXD
  Ngày ban hành 18/11/2014
  Ngày có hiệu lực 25/11/2014
  Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
  Người ký Nguyễn Trần Nam
  Trích yếu Thông tư số 17/2014/TT-BXD ngày 18/11/2014 của Bộ Xây dựng Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ
  Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
  Phân loại Thông tư
  Lĩnh vực Nhà ở và thị trường BĐS
  Tệp đính kèm: Thông tư 17

   

   

  Thông tư số 18/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.

   

  Số văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải văn bản
  18/2013/TT-BXD Bộ Xây dựng 31/10/2013 15/11/2013
   
   
  Thông tư 07/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ.
  Số văn bản Cơ quan ban hành Ngày ban hành Ngày hiệu lực Tải văn bản
  07/2013/TT-BXD Bộ Xây dựng 15/5/2013 01/6/2013

   

  Tags:

Các bài viết cùng chuyên mục Hồ sơ - Tài liệu

<<1 2